Western Union

Western Union

Universal Capital Banka kao jedan od agenata omogućava svim korisnicima Western Uniona primanje novca u svojim filijalama. Glavne prednosti su da primalac dobija novac u nekoliko minuta i da nije potrebno otvarati račun.

Potrebno vam je samo važeća lična isprava (pasoš ili lična karta) i uredno popunjen Obrazac za prijem novca Western Uniona.

Western Union je vodeća međunarodna mreža za elektronski transfer novca, prisutan na 386.000 lokacija u preko 200 zemalja i teritorija u svijetu koji svojim korisnicima već više od 150 godina omogućava brz i pouzdan transfer novca. Osnovne karakteristike transfera novca putem Western Uniona jesu: BRZINA, SIGURNOST i POVJERENJE.