Studentski krediti – Univerzitet Crne Gore / Inostranstvo

Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore. Mogu aplicirati svi redovni studenti i postdiplomci kao i aplikanti za master studije u inostranstvu. Potrebno je dostaviti index, profakturu za fakultet i kopiju lične karte uz dokumentaciju za zahtjev za kredit

Opcija

Studentski krediti

Nominalna kamatna  stopa

7.50%

Ročnost *(uključujući grace period)

do 60 mjeseci*

Grace period

do 12 mjeseci (interkalarna kamata mjesečno)

Način otplate

anuitetski

Sredstva obezbjeđenja

Administrativna zabrana, mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu, jemstva, polisa životnog osiguranja, ostalo

Jednokratna  naknada

0.50%

Napomena

Stalni radni odnos minimalno 6 mjeseci kod trenutnog poslodavca

  • Žirant može biti penzioner
  • Maksimalno 65 godina u momentu otplate kredita
  • Visina mjesečne rate treba biti maksimalno 50% redovnih mjesečnih primanja umanjenih za postojece obaveze.

Banka zadržava pravo da odobri redovnim klijentima kredit bez žiranata, a da kllijentima bez prethodne komercijalne istorije zatraži jednog ili dva žiranta/sudužnika, osiguranje ili drugi vid dodatnog obezbjeđenja, sve u skladu sa procjenom boniteta kllijenta i poslodavca koji ga zapošljava.

 

 

Reprezentativni primjer:

Ukupan iznos kredita

10,000.00 €

Broj rata

60

Iznos mjesečne obaveze (rate)

199.20 €

I Administrativna naknada

 

       1. naknada za obradu kredita 0,5% 

50.00 €

       2. trošak RKB izvještaja

3.00 €

       3. trošak kupovine jedne mjenice

2,00 €

Nominalna godišnja kamatna stopa

7.50%

*Efektivna kamatna stopa

7.73%

Ukupan iznos otplate

12,007 €

 

 

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.