Prekoračenje po računu

Banka može odobravati prekoračenje po tekućem računu licima kojima se zarada isplaćuje preko tekućeg računa otvorenog u Banci, i to po sljedećim uslovima:

  • iznos odobrenog prekoračenja ne smije prelaziti iznos od 2 zarade lica koja podnosi zahtjev (pod zaradom se podrazumjeva prosječna zarada koju je lice ostvarilo u poslednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva);
  • prekoračenje po tekućem računu može biti odobreno na rok od 4, 6, 9 ili 12 mjeseci;
  • kamatna stopa za prekoračenje po tekućem računu iznosi 16% na godisnjem nivou;

Prekoračenje se odobrava na osnovu:

  • uredno popunjenog zahtjeva za prekoračenje po tekućem računu,
  • ovjerenih obrazaca Potvrda/Izjava o visini primanja i administrativne zabrane podnosioca zahtjeva,
  • kopije lične karte podnosioca zahtjeva.

Kamata na iskorišćeni limit se obračunava i naplaćuje svakog zadnjeg u mjesecu.