Mikro kredit

Banka odobrava mikro kredite svim građanima koji ostvaruju određene prihode, a koji mogu ali i ne moraju biti registrovani kao stalno zaposleni radnici. Klijenti koji redovno ostvaruju prihode po raznim osnovama; izdaju u zakup stambeno-poslovne prostore, imaju svoje tezge na pijacama, obavljaju zanatske radove, profesori koji daju privatne časove, individualni poljoprivredni proizvođači i drugi, mogu aplicirati za ovaj proizvod.
 

Opcija

Mikro krediti

Maksimalni iznos

do 7.000,00 EUR

Nominalna kamatna stopa

13,00%

Ročnost

do 48 mjeseci

Prijevremena otplata kredita

do 1,00%

Način otplate

u jednakim mjesečnim anuitetima

Jednokratna naknada

1,00%

Sredstva obezbjeđenja

  • Administrativna zabrana sudužnika
  • Mjenica potpisana od strane svih učesnika u kreditu sa mjeničnim ovlašćenjima
  • Banka može zatražiti i dodatna sredstva obezbjeđenja u vidu izjava, ovlašćenja….;

Sudužnici

  • Stalni radni odnos minimalno 6 jeseci kod sadašnjeg poslodavca;
  • Mjesečni anuitet ne smije prelaziti 50% mjesečne zarade;
  • Maksimum 65 godina u momentu otplate kredita.

Napomena

Potrebna dokumentacija:

  • Administrativna zabrana za zajmotražioca ovjerena od poslodavca (ukoliko je zajmotražilac zaposlen)
  • Dokazi o prihodima (redovnim/vanrednim), za zajmotražioca ili za žiranta/jemca
  • Kredit se isplaćuje na račun korisnika kredita u banci.
  • Krediti do 1.000 EUR se odobravaju na maksimalno 12 mjeseci

 

 

Reprezentativni primjer:

Ukupan iznos kredita

5.000 €

Broj rata

48

Iznos mjesečne obaveze (rate)

134,14€

I Administrativna naknada

 

       1. naknada za obradu kredita 2,00%

100 €

       2. trošak RKB izvještaja

3 €

       3. trošak kupovine jedne mjenice

2 €

Nominalna godišnja kamatna stopa

13,00%

*Efektivna kamatna stopa

13,80%

Ukupan iznos otplate

6.543,72€

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.