Krediti za razvoj turizma

Budite u skladu sa svjetskim trendovima i uložite u kvalitet Vaših smještajnih kapaciteta. U tome će Vam pomoći krediti za razvoj turizma Universal Capital Banke! 

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

10,00%

9,00%

Ročnost

do 60 mjeseci

do 60 mjeseci

Grace period

6 mjeseci

6 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, zaloga, jemstva, ostalo

Jednokratna naknada

1,50%

1,00%

Napomena

 Osnovna ponuda podrazumijeva prilaganje faktura za namjensko trošenje sredstava i mogućnost podizanja gotovine do 30% od iznosa kredita.

 

 Moguća opcija: Banka može i u cjelosti isplatiti  kreditna sredstva  korisniku kredita u gotovini ali se naknada za obradu kredita iz osnovne ponude uvećava u rasponu 1,00%

 

 Poseban uslovi:

  • Vrijednost obezbjeđenja (hipoteke/zaloge) mora biti minimalno 2 puta veća od vrijednosti plasmana;
  • Potrebno je utvrditi izvore otplate kredita i utvrditi rentabilnost investicije;
  • Važeće Rješenje o odobravanju iznajmljivanja ležajeva;
  • Postoji mogućnost da za iznose do 10.000,00 EUR, Banka zatraži žirante, jemce, garante kao obezbjeđenje po kreditu;
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita;
  • U zavisnosti od ročnosti otplate kredita i starosne dobi zajmotražioca, banka može zatražiti polisu životnog osiguranja na iznos kredita i rok trajanja otplate kredita vinkuliranu u korist Banke, troškove snosi zajmotražilac (jednokratno unaprijed).

* Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Universal Capital Banci
** Fizičko lice koje ne prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Universal Capital Banci
 

Reprezentativni primjer:

Ukupan iznos kredita

     20.000€

Broj rata

               60

Iznos mjesečne obaveze (rate)

    411,65 €

I Administrativna naknada

           

       1. naknada za obradu kredita 0,5% (Premijum)

            200 €

       2. trošak RKB izvještaja

              5 €

       3. trošak kupovine jedne mjenice

              2 €

Nominalna godišnja kamatna stopa (Premijum)

      9,00%

*Efektivna kamatna stopa

      9,48%

Ukupan iznos otplate

24.986,52€

 

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.