Penzionerski krediti sa polisom osiguranja

Universal Capital Banka je pripremila specijalnu ponudu prilagođenu potrebama penzionera, osiguranika Republičkog Fonda PIO.

Krediti do 15.000,00 EUR, bez žiranata i do 75.-te godine!

Opcija

Gotovinski i refinansirajući

Nominalna kamatna  stopa

7,95%

Ročnost

do 84 mjeseca

Način otplate

u jendnakim mjesečnim anuitetima

Sredstva obezbjeđenja

mjenica, administrativna zabrana, polisa životnog osiguranja, ostalo

Jednokratna  naknada

1,50% od iznosa refinansirajućeg kredita

0,5% od iznosa odobrenog kredita

Polisa životnog osiguranja

Jednokratno unaprijed plaćanje premije osiguranja

Plaćanje polise se vrši višekratno u sklopu sa administrativnom zabranom ili trajnim nalogom

Napomena

 Minimalni iznos odobravanja je 500,00 EUR-a a maksimalni iznos 15.000,00 EUR-a. 

 Poseban uslov:

- Vrijednost anuiteta: maksimalno do 50% iznosa penzije.  Odstupanja od ovih pravila su moguća samo ako se obezbijede dodatni žiranati i/ili sudužnici.

 

Banka zadržava pravo da odobri redovnim klijentima kredit bez žiranata, a da kllijentima bez prethodne komercijalne istorije zatraži jednog ili dva žiranta/sudužnika, osiguranje ili drugi vid dodatnog obezbjeđenja, sve u skladu sa procjenom boniteta kllijenta i poslodavca koji ga upošljava.

Banka posebnim ugovorom o saradnji može da ugovori partnera osiguravajuću kuću za ovu vrstu kredita.

Reprezentativni primjer:

Ukupan iznos kredita

15.000,00 €

Broj rata

84

Iznos mjesečne obaveze (rate)

233,42€

I Administrativna naknada

 

       1. naknada za obradu kredita 0,5%

75 €

       2. trošak RKB izvještaja

3 €

       3. trošak kupovine jedne mjenice

2 €

Nominalna godišnja kamatna stopa

7,95%

*Efektivna kamatna stopa

8,42%

Ukupan iznos otplate

19.687,28€

*Napomena: U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija osiguranja koji zavisi od pola i godina korisnika kredita, koji će biti uključen u konačan obračun.